Nie masz konta? Zarejestruj się

Porady

Przedsiębiorcy zapłacą składki na jeden rachunek

03.01.2018 15:27 | 0 komentarzy | 1 016 odsłona | red

Od początku roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadza dwie ważne zmiany: dla płatników składek i dla zatrudniających nianie. Trzecia, dotycząca elektronicznych zwolnień lekarskich, zostanie wdrożona od połowy roku.

0
Przedsiębiorcy zapłacą składki na jeden rachunek
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Jeden rachunek dla wygody
Prowadzący firmę po 1 stycznia 2018 r. przekażą wszystkie wpłaty na jeden, indywidualny numer rachunku składkowego. Dotychczasowe rachunki z końcem roku zostały zamknięte.
- Teraz jednym przelewem opłacić można składki na: ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych. Nie trzeba podawać, jakie składki opłacamy i za jaki okres. ZUS każdą wpłatę podzieli proporcjonalnie na wszystkie ubezpieczenia i fundusze. Zrobi to na postawie składek za ostatni miesiąc - tłumaczy Bożena Bialawska, p.o. regionalnego rzecznika ZUS w Małopolsce.
Jeśli płatnik do końca grudnia nie dostał informacji o numerze rachunku składkowego, powinien zgłosić się do ZUS albo zadzwonić do Centrum Obsługi Telefonicznej, tel. (22) 560 16 00. Może również sam sprawdzić swój numer rachunku w wyszukiwarce na stronie www.zus.pl/eskladka.
Jeśli ktoś ma długi składkowe, wpłata pokryje najpierw zaległości z odsetkami, a dopiero potem bieżące składki.

Elektroniczne zwolnienia od lipca
Od dwóch lat lekarze mogą wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie, tzw. e-ZLA. Pierwotnie już od 1 stycznia 2018 r. miały zniknąć papierowe formularze zwolnień. Termin ten przesunięto jednak na 1 lipca. Wystawianie elektronicznego zwolnienia będzie trwało krócej niż wypisywanie papierowej wersji. A to dlatego, że lekarz uzyska dostęp do danych ubezpieczonego, jego pracodawcy płacącego składki oraz członków jego rodziny, gdy zwolnienie będzie wystawiane w celu opieki nad nimi. Zmiana oznacza także mniej obowiązków dla chorego. Gdy lekarz wystawi e-ZLA, pacjent nie będzie musiał dostarczać zwolnienia pracodawcy (w przypadku pracowników) albo ZUS (dotyczy to prowadzących działalność gospodarczą). Elektroniczne zwolnienie od razu zostanie przesłane na profil płatnika i do systemu ZUS. Nie będzie wymagany od pacjenta termin 7 dni na dostarczenie zwolnienia. W ten sposób nie narazi się na ewentualne obniżenie zasiłku chorobowego lub opiekuńczego
(o jedną czwartą) z powodu przekroczenia tego terminu.

Niższa refundacja dla niani
Trzecia zmiana dotyczy refundacji kosztów ubezpieczenia niani.
Do końca grudnia składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe i wypadkowe) oraz na ubezpieczenie zdrowotne za nianię, która zarabiała nie więcej, niż minimalne wynagrodzenie (czyli 2000 zł), pokrywał ZUS z budżetu państwa.
W nowym roku budżet państwa dalej opłaci składki na ubezpieczenia społeczne za opiekunki, ale już tylko w połowie wysokości minimalnego wynagrodzenia. Pozostałe 50 procent, lub więcej, będzie trzeba pokryć samemu. Przy czym wszystkie umowy z nianiami zawarte do końca 2017 r. obowiązywać będą według starych zasad. Jak informuje Bożena Bielawska, w Małopolsce legalnie pracuje już ponad 900 niań. Ich liczba wzrasta.
oprac. (MOR)
Przełom nr 1 (1326) 3.1.2018