Nie masz konta? Zarejestruj się

Porady

Koniec z opłatami za członkostwo w spółdzielni mieszkaniowej

20.09.2017 12:08 | 0 komentarzy | 9 057 odsłon | red

9 września zmieniło się prawo. Osoby posiadające własnościowe mieszkanie na jednym z osiedli PSM w Chrzanowie, Libiążu i Trzebini - chcąc zostać członkiem spółdzielni, nie muszą już za to płacić. Wystarczy, że złożą deklarację.

0
Koniec z opłatami za członkostwo w spółdzielni mieszkaniowej
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Nowe zapisy właśnie weszły w życie.

- Wprowadzonych zmian jest bardzo dużo. Najbardziej istotne dla członków to zmiany w zakresie członkostwa - mówi Aleksander Biegacz, prezes zarządu Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie. Do tej pory osoby, które nabyły prawo odrębnej własności lokalu, chcąc zostać członkiem spółdzielni, musiały płacić wpisowe w kwocie kilkuset złotych. Teraz wystarczy złożyć deklarację. Podobnie jak w przypadku spółdzielczych praw do lokalu nie będzie obowiązku wnoszenia wpisowego ani udziału.
Członkostwo w spółdzielni wiąże się z czynnym i biernym prawem wyborczym - można wybierać i być wybieranym do organów spółdzielni (Rady Nadzorczej). Ponadto członkowie spółdzielni mają prawo do pożytków i przychodów z własnej działalności gospodarczej spółdzielni (zysków spółdzielni). W ostatnich latach przeznaczane były przede wszystkim na zwiększenia funduszu na remonty w części obciążającej członków - tłumaczy Aleksander Biegacz.
W praktyce było tak, że członek spółdzielni płacił nieco mniejszy czynsz niż jego sąsiad, który spółdzielcą nie był. (AJ)

Po 9 września bieżącego roku członkiem spółdzielni jest osoba, której:
przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego,
przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
przysługuje roszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,
przysługuje roszczenie o ustanowienie odrębnej własności lokalu,
będąca założycielem spółdzielni.

Członkostwo w spółdzielni powstaje z chwilą:
nabycia roszczenia o ustanowienie lokatorskiego prawa do lokalu,
nabycia roszczenia o ustanowienie odrębnej własnością lokalu,
zawarcia umowy nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego;
upływu terminu roku w przypadku pisemnego zapewnienia o gotowości zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, które wygasło.

W przypadkach, gdy prawo do lokalu przysługuje wspólnie małżonkom, członkami spółdzielni są oboje małżonkowie.
Członkostwo w spółdzielni ustaje z chwilą:

wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,
zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
zbycia prawa odrębnej własności lokalu lub udziału w tym prawie,
zbycia roszczenia o ustanowienie odrębnej własności lokalu lub udziału w tym prawie,
wygaśnięcia roszczenia o ustanowienie lokatorskiego prawa do lokalu,
rozwiązania umowy o budowę lokalu.
Również w tych przypadkach ustanie członkostwa odbywać będzie się automatycznie.

Przełom nr 36 (1311) 13.9.2017