Nie masz konta? Zarejestruj się

Porady

Kilka słów o wodzie

17.11.2016 11:20 | 0 komentarzy | 1 348 odsłona | red

Źródlana, mineralna, stołowa, lecznicza - rodzajów wód jest wiele. Tymczasem wielu dzieli je tylko na dwie podstawowe grupy: gazowane i niegazowane, a każdą kupioną w butelce uznaje za mineralną.

0
Kilka słów o wodzie
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

O klasyfikacji wód jest mowa w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie naturalnych wód mineralnych, źródlanych i stołowych z 29 kwietnia 2004 roku. Jak informuje Alina Urbanik-Brzóska, zastępca kierownika laboratorium Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Chrzanowie - do dziś wiele się jednak w tej kwestii zmieniło.
- Nowelizacja rozporządzenia z 2001 roku już inaczej definiuje wody. Ich klasyfikacja następuje po przeprowadzeniu oceny pod względem geologicznym, hydrogeologicznym, fizycznym, chemicznym, fizykochemicznym, mikrobiologicznym oraz, jeśli jest takie uzasadnienie, farmakologicznym czy klinicznym - mówi Alina Urbanik-Brzóska.

Czytaj etykiety
Oprócz nazwy handlowej wody i jej składu, na etykiecie powinny się znaleźć:
- informacje dotyczące adresu i telefonu producenta,
- nazwa miejscowości i leżącego w niej źródła, z którego woda została pozyskana,
- wiadomość o tym, że woda ma atest Państwowego Zakładu Higieny,
- czy została nasycona dwutlenkiem węgla,
- data ważności.

Gazowana czy niegazowana
Wodę sztucznie nasyconą dwutlenkiem węgla (CO2) poleca się po wysiłku fizycznym, a także cierpiącym na migreny. Gazowana nie służy osobom z problemami żołądkowymi, takimi jak niestrawność, wzdęcia i nadkwasota.

Rodzaje wód

NATURALNA WODA MINERALNA
dawna definicja i wymagania
- pochodząca z udokumentowanych zasobów wody podziemnej, pierwotnie czysta pod względem chemicznym i mikrobiologicznym, charakteryzująca się stabilnym składem mineralnym oraz właściwościami mającymi znaczenie fizjologiczne, powodującymi korzystne oddziaływanie na zdrowie ludzi;
- zawiera co najmniej 1000 mg/l rozpuszczonych składników mineralnych;
- oznaczona zawartość: wapnia, magnezu, sodu, żelaza, chlorków, siarczanów, wodorowęglanów, fluorków lub jodków jest wyższa od dopuszczalnej dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (tej z kranu) i zapewnia korzystne oddziaływanie;
- w porównaniu z wodą w kranie badanie wskaźników mikrobiologicznych jest rozszerzone o dodatkowe gatunki pasożytów i drobnoustrojów

podstawowe wymagania obecnie
- brak definicji i określenia ilości wymaganych rozpuszczonych składników mineralnych;
- skład chemiczny i inne właściwości powinny pozostać stałe w trakcie czerpania z danego ujęcia. Jeśli woda spełnia ten podstawowy warunek, to niezależnie od ilości rozpuszczonych składników mineralnych, może być nazywana mineralną.
- Rozróżniamy wody:
bardzo nisko-zmineralizowane - mniej niż 50 mg/l
nisko-zmineralizowane - nie więcej niż 500 mg/l,
wysoko-zmineralizowane - więcej niż 1500 mg/l;

 

NATURALNA WODA ŹRÓDLANA
dawna definicja i wymagania
- woda pochodząca z udokumentowanych zasobów wody podziemnej, pierwotnie czysta pod względem chemicznym i mikrobiologicznym, nieróżniąca się właściwościami i składem mineralnym od wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (tej z kranu)

podstawowe wymagania obecnie

- brak definicji

 

WODA STOŁOWA
dawna definicja i wymagania
- otrzymana (wyprodukowana) po dodaniu do wody źródlanej naturalnej wody mineralnej lub soli mineralnych, zawierających jeden lub więcej składników mających znaczenie fizjologiczne, jak: sód, magnez, wapń, chlorki, siarczany, wodorowęglany

podstawowe wymagania obecnie

- brak definicji

 

WODA LECZNICZA
- jest to woda o szczególnych właściwościach zdrowotnych, potwierdzonych w badaniach naukowych i klinicznych. Spożywanie takiej wody powinno być skonsultowane z lekarzem.

(AJ na podstawie informacji RPWiK)
Przełom nr 44 (1268) 2.11.2016