Nie masz konta? Zarejestruj się
MIEJSKI Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie ul. Garncarska 4 zatrudni inspektora nadzoru inwestorskiego. Szczegóły: https://mzzk.chrzanow.pl (w zakładce nabór) lub tel. 32-623-31-91, 32-626-03-63. Oferty należy składać do dnia 13.02.2023 r. do 12.00.