Ostatnia wizyta: Obecny czas: 23.6.2018 5:37


Wszystkie czasy w strefie UTC (czas letni)


Regulamin forum


Kliknij tutaj, aby zobaczyć regulamin forumNapisz nowy temat Odpowiedz  [ 38 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Autor Wiadomość
 Temat postu: Re: Po czacie z p. Adamczykiem i p. Szczurkiem...
PostWysłany: 28.11.2010 11:09 

Dołączenie: 16.11.2010 22:35
Posty: 5
Do Henia.

Adamczyk odpowiadał bardzo konkretnie. Np. na pytanie ilu inwestorów sprowadził jego odpowiedź brzmiała "oj dużo dużo" . WIELKI KONKRET! Z wypowiedzi P. Adamczyka przemawia bezczelność , kpina i wyjątkowa pewność siebie że i tak wygra. Mam nadzieję że jego pyszałkowatość właściwie ocenią mieszkańcy Trzebini.


Góra
Offline Profil  
Odpowiedz z cytatem  
 Temat postu: Re: Po czacie z p. Adamczykiem i p. Szczurkiem...
PostWysłany: 28.11.2010 11:28 
Awatar użytkownika

Dołączenie: 11.1.2007 11:02
Posty: 854
Miejscowość: Trzebinia
Pochwały: 14
Agata napisał(a):
Do Henia.

Adamczyk odpowiadał bardzo konkretnie. Np. na pytanie ilu inwestorów sprowadził jego odpowiedź brzmiała "oj dużo dużo" . WIELKI KONKRET! Z wypowiedzi P. Adamczyka przemawia bezczelność , kpina i wyjątkowa pewność siebie że i tak wygra. Mam nadzieję że jego pyszałkowatość właściwie ocenią mieszkańcy Trzebini.


Również mam nadzieje że mieszkańcy ocenia go właściwie. Ale boje się że "dziadki i babcie" i tak wybiorą Adamczyka, a jak wiadomo "młodzi" z Trzebini uciekają, więc jesteśmy w mniejszości :/

_________________
Nigdy nie polemizuj z idiotą, najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a później pokona doświadczeniem.


Góra
Offline Profil  
Odpowiedz z cytatem  
 Temat postu: Re: Po czacie z p. Adamczykiem i p. Szczurkiem...
PostWysłany: 28.11.2010 12:47 

Dołączenie: 30.10.2006 15:05
Posty: 1840
Miejscowość: Trzebinia
Pochwały: 82
Henio napisał(a):
Pan Adamczyk - odpowiadał konkretnie .

Będe na niego głosował .


No i właśnie tu jest pies pogrzebany. Przez takich ludzi jak Henio nic w mieście się nie zmienia. Nie wiedzieć dlaczego, ale ludzie wolą głosować na kogoś kto od lat się nie sprawdza i marnuje szanse naszego miasta. Ale dlaczego tak jest? Adamczyk mówi o sobie, że jest takim dobrym wujem i może tu jest powód jego popularności. Da kasę kilku organizacją i już ludzie oddają na niego głosy. Bo liczą się rozdawane pieniądze, a nie dobro całego miasta - takie jest obecnie podejście niektórych ludzi. Sorry Henio, ale wole głosować na Szczurka niż na obecnego burmistrza, który podczas 3 kadencje marnował potencjał gminy. Nie będe głosował na człowieka, który na debacie mówiąc o gospodarce słowa: "Ja życzę sobie lub państwu, żeby było tak jak do tej pory, jest zupełnie dobrze” został przez mieszkańców wyśmiany. Bo jeśli nadal ma być takie jego podejście to oznacza to tylko, że nic się nie zmieni. Nadal będziemy miastem, którego dochody zwiększają się niewiele ponad inflację.


Góra
Offline Profil  
Odpowiedz z cytatem  
 Temat postu: Re: Po czacie z p. Adamczykiem i p. Szczurkiem...
PostWysłany: 29.11.2010 20:21 

Dołączenie: 9.5.2010 20:09
Posty: 127
Pochwały: 5
Agata napisał(a):
Do Henia.

Adamczyk odpowiadał bardzo konkretnie. Np. na pytanie ilu inwestorów sprowadził jego odpowiedź brzmiała "oj dużo dużo" . WIELKI KONKRET! Z wypowiedzi P. Adamczyka przemawia bezczelność , kpina i wyjątkowa pewność siebie że i tak wygra. Mam nadzieję że jego pyszałkowatość właściwie ocenią mieszkańcy Trzebini.Inny "kwiatek" pana Adamczyka: odpowiedź na pytanie dlaczego w ciągu ostatnich 10 lat nie pojawił się w Trzebini poważny inwestor - "pojawiło się wielu lecz tego nie upubliczniamy".

Wniosek: istnieją 2 możliwości:

1. w Trzebini pojawił się poważny inwestor, ale swój zakład wybudował w tajemnicy - przypuszczalnie budowa odbywała się w nocy, w dzień zakład był pilnie strzeżony i maskowany; być może zakład znajduje się pod ziemią, gdyż żaden z mieszkańców dotychczas go nie zauważył; za kilkadziesiąt lat można będzie obejrzeć program z cyklu "Sensacje XXI wieku" pod tytułem "Podziemne fabryki w Trzebini" :D :D :D

2. burmistrz wraz ze swoją obecną ekipą tak skutecznie zainteresował inwestorów Trzebinią, że po kontakcie z nim więcej się u nas nie pojawili. W takiej sytuacji rzeczywiście nie ma się czym chwalić.

Prawdopodobieństwo każdej z tych możliwości radzę ocenić we własnym zakresie.


Góra
Offline Profil  
Odpowiedz z cytatem  
 Temat postu: Re: Po czacie z p. Adamczykiem i p. Szczurkiem...
PostWysłany: 29.11.2010 20:40 

Dołączenie: 2.6.2009 19:52
Posty: 382
Pochwały: 109
Agata napisał(a):
Do Henia.

Adamczyk odpowiadał bardzo konkretnie. Np. na pytanie ilu inwestorów sprowadził jego odpowiedź brzmiała "oj dużo dużo" . WIELKI KONKRET! Z wypowiedzi P. Adamczyka przemawia bezczelność , kpina i wyjątkowa pewność siebie że i tak wygra. Mam nadzieję że jego pyszałkowatość właściwie ocenią mieszkańcy Trzebini.Agatko, mieszkańcy Trzebini może i ocenią właściwie dotychczasową działalność Adamczyka i jego podziemne inwestycje, ale obawiam się, że to mieszkańcy wsi go wybiorą.

_________________
amster


Góra
Offline Profil  
Odpowiedz z cytatem  
 Temat postu: Re: Po czacie z p. Adamczykiem i p. Szczurkiem...
PostWysłany: 29.11.2010 20:56 
Awatar użytkownika

Dołączenie: 11.11.2010 23:25
Posty: 436
Pochwały: 149
Witam!
Do Raptor, który napisał:
"Szczurek jako przewodniczacy rady nic nie zrobil dla Trzebini, a Adamczyk jako burmistrz nic nie zrobil dla Trzebini. Pytanie kto mial wieksza wladze i mozliwosci zrobienia czegos dla Trzebini ??"

Tak się składa, że organami gminy są:
1) rada gminy,
2) wójt (burmistrz, prezydent miasta).

Organem stanowiącym i kontrolnym w gminie jest rada gminy.
Art. 18 ustawy o samorządzie terytorialnym
Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:
1) uchwalanie statutu gminy,
2) ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania
oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
3) powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu – na wniosek wójta,
4) uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,
5) uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
6) uchwalanie programów gospodarczych,
7) ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
8) podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
9) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
a) zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej;
uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu
określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy,
b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta,
c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym,
e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości
przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy,
f) tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
g) określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta,
h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
i) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym,
10) określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
11) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a,
12) podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
12a) podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
13) podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086, z późn. zm.2)), a także wznoszenia pomników,
14) nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
14a) podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
15) stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.

Art. 30.
1. Wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.
2. Do zadań wójta należy w szczególności:
1) przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,
2) określanie sposobu wykonywania uchwał,
3) gospodarowanie mieniem komunalnym,
4) wykonywanie budżetu,
5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
6) (skreślony).
3. W realizacji zadań własnych gminy wójt podlega wyłącznie radzie gminy.

Proponuję przeczytać tę ustawę, a znajdziemy w niej odpowiedź na pytanie kto jaką władzę w mieście i gminie ma:
Link do ustawy o samorządzie terytorialnym:
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet? ... 0011421591

Pozdrawiam.

_________________
Jeśli jest w polityce coś, czym gardzę, to jest to typ węgorza, który jest tak giętki, że najchętniej ugryzłby się we własny ogon.
M. Thatcher


Góra
Offline Profil  
Odpowiedz z cytatem  
 Temat postu: Re: Po czacie z p. Adamczykiem i p. Szczurkiem...
PostWysłany: 29.11.2010 21:21 

Dołączenie: 2.6.2009 19:52
Posty: 382
Pochwały: 109
Rojaldulton: akurat znam świetnie tą ustawę i twierdzę, że Raptor ma rację. Właśnie dlatego nasi radni mają niezłe diety, a burmistrz zgarnia więcej pieniędzy niż marszałek małopolski. No i z tej właśnie ustawy bezsprzecznie wynika to, że burmistrz ma większą władzę niż jeden radny :)

_________________
amster


Góra
Offline Profil  
Odpowiedz z cytatem  
 Temat postu: Re: Po czacie z p. Adamczykiem i p. Szczurkiem...
PostWysłany: 29.11.2010 23:39 

Dołączenie: 13.1.2007 12:34
Posty: 2844
Miejscowość: Trzebinia
Pochwały: 332
Czy ci co głosowali na Szczęśniaka pójdą za jego głosem??
http://www.tvt1.pl/index.php?option=com ... ink&id=411,
:)

_________________
Pozdrowienia:
Krzysio :)


Góra
Offline Profil  
Odpowiedz z cytatem  
 Temat postu: Re: Po czacie z p. Adamczykiem i p. Szczurkiem...
PostWysłany: 30.11.2010 12:43 
Awatar użytkownika

Dołączenie: 11.11.2010 23:25
Posty: 436
Pochwały: 149
Witam!
Tak, tak amster, a świstak siedzi i zawija te swoje sreberka :D
No cóż, jeden radny jest bezradny, ale cała rada już taka bezradna być nie powinna i nie musi :wink:
Pozdrawiam.

_________________
Jeśli jest w polityce coś, czym gardzę, to jest to typ węgorza, który jest tak giętki, że najchętniej ugryzłby się we własny ogon.
M. Thatcher


Góra
Offline Profil  
Odpowiedz z cytatem  
 Temat postu: Re: Po czacie z p. Adamczykiem i p. Szczurkiem...
PostWysłany: 30.11.2010 15:18 

Dołączenie: 2.6.2009 19:52
Posty: 382
Pochwały: 109
rojaldulton napisał(a):
Witam!
Tak, tak amster, a świstak siedzi i zawija te swoje sreberka :D
No cóż, jeden radny jest bezradny, ale cała rada już taka bezradna być nie powinna i nie musi :wink:
Pozdrawiam.Otóż to, przecież cała rada nie mówiła tym samym głosem co Szczurek przez 4 lata. A zrozumiałem, że porównujemy, który z nich miał większą władzę ;) Ech..., gdyby chociaż rada działała w inny sposób przez te wszystkie lata rządów Adamczyka to..., ale tu można tylko gdybać.

_________________
amster


Góra
Offline Profil  
Odpowiedz z cytatem  
 Temat postu: Re: Po czacie z p. Adamczykiem i p. Szczurkiem...
PostWysłany: 30.11.2010 19:56 
Awatar użytkownika

Dołączenie: 11.11.2010 23:25
Posty: 436
Pochwały: 149
Witam!
Amster - widzę, że mówimy i myślimy podobnie :)
W tym sęk, że przeciętny Polak myśli tak:
burmistrz - rządzi, jest najważniejszy...
rada miasta - wykonuje polecenia burmistrza...
Ups...akurat jest odwrotnie:
rada miasta - rządzi, uchwala, podejmuje znaczące decyzje...
burmistrz - wykonuje to, co rada uchwaliła, ale jest kierownikiem UM i tam rządzi jako pracodawca.
Myślę, że jednak w Trzebini Rada od lat mówiła w większości tym samym językiem - patrz podwyżki "płac" (swoich i burmistrza), likwidacja szkół...W dokumentach można sprawdzić jak głosowali poszczególni radni w sprawach zasadniczych, to jest bowiem jawne. Tylko komu się chce?
Pozdrawiam.

_________________
Jeśli jest w polityce coś, czym gardzę, to jest to typ węgorza, który jest tak giętki, że najchętniej ugryzłby się we własny ogon.
M. Thatcher


Góra
Offline Profil  
Odpowiedz z cytatem  
 Temat postu: Re: Po czacie z p. Adamczykiem i p. Szczurkiem...
PostWysłany: 1.12.2010 4:17 

Dołączenie: 27.11.2010 13:01
Posty: 14
Macie dużo racji Rada rządzi -ale ona była słaba i nic nie chciała zmienić na lepsze oczywiście.
Miasto miało słabych radnych - jedynie Wołoch szarpał się do czasu gdy nie był w mgoksirze . a reszta panów głosowała tak samo zapewne jak radni z sołectw.
Ale nie ujmujcie roli przewodniczącemu czytaj panu Szczurkowi- mógł dużo ale nie potrafił powiedziec nie burmistrzowi - teraz gra zbawiciela Trzebini .
Nie będę ściemniał głosowałem na pana Szczęśniaka i żałuje że przez kandydatów Pypno ,Pasternak i Rejdych przepadł .


Góra
Offline Profil  
Odpowiedz z cytatem  
 Temat postu: Re: Po czacie z p. Adamczykiem i p. Szczurkiem...
PostWysłany: 1.12.2010 8:06 

Dołączenie: 13.1.2007 12:34
Posty: 2844
Miejscowość: Trzebinia
Pochwały: 332
Kto faktycznie rządzi najlepiej wypowiedział by się na forum (ale uczciwie) były lub obecny radny. Pewnie wiele uchwał przygotowuje biuro rady wspólnie z szefami komisji, naczelnikami wydziałów, wiceburmistrzami, skarbnikiem gminy. I wielu radnych dokumenty do głosowania widzi dopiero na sesjach.
Może się mylę ale myślę iż nie ma dużo tematów na "hura" ale przygotowywane są koncepcje, symulacje, opinie i np jak w przypadku likwidacji szkół były wypowiedzi, wiceburmistrza Pierzchały odpowiedzialnego za oświatę, szefa TCA czyli p. Miranowicza, skarbnika miasta, szefów wydziałów, komisji. Tak to sobie wyobrażam.
Zatem nadal rozstrzygamy kwestie czy Burmistrz ma wpływ na radę czy rada na burmistrza?
Czy burmistrz Adamczyk jest tak mocną osobą która rządzi? Czy możliwe iż nim ktoś steruje? Rada?
Radę wybraliśmy teraz czas na dobrego gospodarza (nie mylić z gospodarzem domu :) - Aniołem) czyli wybierzmy mądrze by potem nie psioczyć ale dać burmistrzowi i radzie szanse.

_________________
Pozdrowienia:
Krzysio :)


Góra
Offline Profil  
Odpowiedz z cytatem  
 Temat postu: Re: Po czacie z p. Adamczykiem i p. Szczurkiem...
PostWysłany: 1.12.2010 9:03 
Twórcy ustawy o samorządach mieli jak najlepsze intencje. Powinno tak być, jak to przytoczyła Teresa.
W praktyce jest inaczej. Rada często dzieli się na "spolegliwych" wobec burmistrza (wójta) i na opozycję wewnątrz tej Rady. Istotnym jest wybór przewodniczącego Rady. Przeważnie burmistrz już wstępnej grze powyborczej poprzez swoich zwolenników w Radzie ustala przyszłego przewodniczącego. U nas w gminie Trzebinia sytuacja nieco się komplikuje - bo jest dwóch kandydatów na burmistrza. Więc nowa Rada będzie zwlekała z wyborem przewodniczącego do czasu wyboru nowego(starego) burmistrza.
Teoria swoje, a praktyka "normalnie" ustalonym trybem.

Można już zauważyć, że walka o burmistrzowski stołek nabiera rumieńców. Szkoda, że dopiero tuż przed finiszem.
Pan Adamczyk pogonił swoją telewizję z Sokoła. Widać tam obecnego burmistrza i przyszłego wiceburmistrza w stanie nadzwyczajnym. Przyszły pan wiceburmistrz w tej telewizji apeluje o przekazanie "jego głosów" na swojego przyszłego chlebodawcę. Ja akurat postąpię odwrotnie - z przekory.

Natomiast pan Szczurek nie dysponuje prywatną telewizją (i na to przyjdzie czas), do akcji zaprzągł pocztę trzebińską. W mojej skrzynce pocztowej (tej prawdziwej - przy bramce) znalazłem dwa listy osobiste od pana Szczurka. Jeden dla mnie, a drugi chyba dla małżonki. Ale bez naszych adresów.
Co wyczytałem w tych listach? To, co powinien pan Szczurek rzeknąć podczas ostatniego czatu.
Cytuję: Niestety w ciągu ostatnich 12 lat obecny burmistrz nie zrobił nic, by wykorzystać potencjal Trzebini. Zostawił za to 39 mln złotych długu, przerośniętą administrację i służbę zdrowia na skraju upadku. Przez jego bierność i niekompetencję działające firmy upadały, a potencjalni nowi inwestorzy, wobec braku strefy gospodarczej, zakladali działalność i płacili podatki gdzie indziej. Nie orientując się zupełnie w tematyce pozyskiwania funduszy europejskich, działając chaotycznie i bez planu, zaprzepaścił szansę na wielomilionowe inwestycje w Trzebini.
Ja mówię "dość"......Przede wszystkim postawię na profesjonalne zarządzanie publicznymi pieniędzmi i poprawię funkcjonowanie urzędu miasta.........Usprawnię działanie istniejących ośrodkow zdrowia oraz wybuduję w Trzebini nowoczesną przychodnię. Będę wspierał domy kultury oraz inne organizacje działające na naszym terenie (OSP), koła gospodyń czy emerytów.......... Proszę o Państwa głos.


Uff, jest tych obietnic więcej. Jednakże główny elektorat to KGW, LZS, OSP, domy kultury, emeryci, Płocanki tudzież Dulowianki. Tak samo, jak u konkurenta.
O nauczycielach pan Szczurek nie wspomniał - chyba to wraży elektorat. Dla jednego jak i drugiego. O szkołach także nie, bo znów coś się może "przemajstrować".


Góra
  
Odpowiedz z cytatem  
 Temat postu: Re: Po czacie z p. Adamczykiem i p. Szczurkiem...
PostWysłany: 1.12.2010 13:11 
Awatar użytkownika

Dołączenie: 11.11.2010 23:25
Posty: 436
Pochwały: 149
Witam!
Właśnie przeczytałam, że trzebińska nowa-stara rada nie ukonstytuowała się, przerwała posiedzenie bez podania przyczyny i czeka na wybory burmistrza. Pomroczność jasna mnie ogarnęła.
O ironio, i znów wyborów wynik pomroczny: Na demagogów wciąż „Nie ma mocnych.”
Druidzie, ja na szczęście takiego listu nie dostałam i dobrze, bo nie lubię, gdy ktoś mnie w ten sposób próbuje do czegoś przekonywać, zwłaszcza w ostatniej chwili.
Postawa rady miasta utwierdza mnie w przekonaniu, że Trzebinia lubi ustawki z całego serca.
Pozdrawiam.

_________________
Jeśli jest w polityce coś, czym gardzę, to jest to typ węgorza, który jest tak giętki, że najchętniej ugryzłby się we własny ogon.
M. Thatcher


Góra
Offline Profil  
Odpowiedz z cytatem  
Wyświetl posty z poprzednich:  Sortuj według  
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 38 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2, 3  Następna

Wszystkie czasy w strefie UTC (czas letni)


Kto jest na forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 2 gości


Nie możesz zakładać nowych tematów na tym forum
Nie możesz odpowiadać w tematach na tym forum
Nie możesz edytować swoich postów na tym forum
Nie możesz usuwać swoich postów na tym forum
Nie możesz dodawać załączników na tym forum

Szukaj:
Skocz do:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Theme created StylerBB.net & kodeki
Profesjonalne polskie tłumaczenie phpBB3