Nie masz konta? Zarejestruj się

Artykuły sponsorowane

Integracyjny Klubik Dziecięcy

31.10.2017 12:43 | 0 komentarzy | 1 707 odsłona | Promyk

Artykuł sponsorowany

Ogłasza nabór na wolne miejsca w klubiku w ramach projektu unijnego: Projekt realizowany w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 „Promyczki w klubiku szansą na aktywność zawodową rodziców i opiekunów”.

0
Integracyjny Klubik Dziecięcy
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Utworzono 12 nowych miejsc opieki i terapii dzieci od 1 do lat 3, w tym również niepełnosprawnych
(z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z spektrum autyzmu oraz wadami genetycznymi
i opóźnieniami w rozwoju. Grupę docelową stanowią rodzice i opiekunowie: na urlopie
wychowawczym, bierni zawodowo, bezrobotni, nie pracujący chcący powrócić na rynek pracy po
urlopie macierzyńskim/tacierzyńskim.
Całkowity koszt pobytu do 5h dziennie 550 zł/miesięcznie.
Dla dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju 200 zł/miesięcznie.
Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu: 733-400-299

Artykuł sponsorowany