Nie masz konta? Zarejestruj się

Artykuły sponsorowane

Jeśli chcesz zainwestować w nowoczesne źródło energii, ta informacja jest dla ciebie

05.10.2017 12:14 | 0 komentarzy | 3 115 odsłony | Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze”

Artykuł sponsorowany

Zakup kolektorów słonecznych, pompy ciepła czy ogniw fotowoltaicznych to wydatek rzędu od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Nie wszystkich na to stać. Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze" postanowiła umożliwić mieszkańcom gmin powiatu chrzanowskiego uzyskanie dofinansowania do zakupu i montażu instalacji. Im więcej chętnych się zgłosi, tym większe będą szanse na uzyskanie unijnej dotacji na ten cel. Jej wysokość sięga 60 proc. kosztów.

0
Jeśli chcesz zainwestować w nowoczesne źródło energii, ta informacja jest dla ciebie
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

W każdej z gmin odbyły się już spotkania informacyjne, na których przekazaliśmy podstawowe informacje o poszczególnych instalacjach oraz możliwościach dofinansowania ich zakupu i montażu. Teraz w imieniu wszystkich pięciu gmin powiatu chrzanowskiego przygotowujemy projekt. Będziemy się starać o jego dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Skuteczność opracowanego wniosku zależeć będzie m.in. od poziomu zainteresowania mieszkańców. Jednym z elementów jego oceny będzie moc instalacji, a więc czym większe będzie zapotrzebowanie na tę moc, tym większa szansa pozyskania dofinansowania. Stąd prośba do zainteresowanych mieszkańców o wypełnione specjalnej ankiety. Druk jest dostępny na stronach internetowych gmin oraz w urzędach. Tam też należy składać wypełnione ankiety. Czekamy na nie do 9 października.

Początkiem 2018 roku dowiemy się, czy nasz wniosek przeszedł. W przypadku pozyskania dofinansowania, ogłosimy przetarg na wyłonienie wykonawcy i przystąpimy do realizacji.

Na terenie powiatu zainicjowaliśmy też budowę „Klastra Energii Małopolski Zachodniej - Zintegrowana Energia". 28 września tego roku w Urzędzie Gminy w Babicach przedstawiciele samorządów gminnych z terenu powiatu chrzanowskiego podpisali stosowne porozumienie w sprawie jego założenia. Te działania są znaczącym krokiem do budowania na terenie naszych gmin możliwości dla wytwórców energii odnawialnej i konsumentów, umożliwiając im korzystniejsze warunki cenowe oraz budowanie wzajemnych relacji. Stworzenie klastra ma ogromny wpływ na możliwą do pozyskania punktację w ramach naboru na instalacje OZE.


Jakie urządzenia mogą być dofinansowane

Kolektory słoneczne

To urządzenia do absorpcji promieniowania słonecznego i wykorzystywania jego energii do podgrzewania nośnika ciepła. Uzyskana w ten sposób energia cieplna gromadzona jest w zasobnikach, w następstwie czego może być zastosowana do podgrzewania wody. Kolektory montowane są na dachach, na specjalnie przystosowanych do tego stelażach lub bezpośrednio na ziemi.

Podstawowe zalety instalacji kolektorów słonecznych
Czyste środowisko i efekt ekonomiczny dla użytkownika. Prawidłowo zaprojektowane instalacje kolektorów słonecznych mogą zaoszczędzić min. 50 proc. rocznego zużycia energii na podgrzewanie ciepłej wody użytkowej w domach jedno i wielorodzinnych.

Zestaw solarny składa się z następujących części:

część zewnętrzna:
kolektory
stelaże do mocowania kolektorów
zestaw połączeń poszczególnych kolektorów
płyn solarny

część wewnętrzna:
zasobnik CWU
zestaw pompowy
naczynie przeponowe
sterownik solarny
zestaw zaworów odcinających i bezpieczeństwa
Dofinansowanie do kolektorów słonecznych wynosi 60 proc. kosztów kwalifikowanych.


Pompa ciepła na ciepłą wodę

Jest samodzielnym, wysoko efektywnym urządzeniem do przygotowywania ciepłej wody użytkowej, pobierającym ciepło bezpośrednio z powietrza otaczającego lub z sąsiednich pomieszczeń.

Zalety pompy ciepła
Uniwersalność rozwiązania względem ilości osób w gospodarstwie domowym. Proste uruchomienie dzięki kompletnemu okablowaniu i wstępnie ustawionemu regulatorowi.
Proste i mało inwazyjne wpięcie w istniejącą instalację c.w.u.
Właściwości instalacyjne oraz orientacja dachu nie ma wpływu na możliwości montażowe (inaczej niż w przypadku kolektorów słonecznych).

Ceny pomp ciepła
(prognozowane ceny rynkowe)
Całkowity koszt: około 9 500 zł netto + 8 proc. VAT tj. 10 260 zł brutto. Koszt mieszkańca stanowi 40 proc. kosztów kwalifikowanych: ok. 3 800 zł + podatek proc. VAT ok. 4 104 zł (wartość podatku VAT od wkładu od mieszkańca).
Dofinansowanie na pompy ciepła wynosi 60 proc. kosztów kwalifikowanych.


Ogniwa fotowoltaiczne

Są to urządzenia służące do przemiany światła słonecznego bezpośrednio na energię elektryczną. Zasadniczym elementem modułu jest ogniwo fotowoltaiczne. W momencie, gdy na ogniwo pada światło słoneczne, powstaje para nośników o przeciwnych ładunkach elektrycznych, które zostają następnie rozdzielone przez pole elektryczne. Rozdzielenie ładunków powoduje, iż w ogniwie powstaje napięcie. Po przyłączeniu obciążenia (urządzenia pobierającego energię) następuje przepływ prądu elektrycznego.

Zalety ogniw fotowoltaicznych
Zmniejszenie kosztów związanych z opłatami za energię elektryczną.
Prosty montaż.
Nie zajmują dodatkowej przestrzeni - zazwyczaj są montowane na dachach budynków.
Ogniwa fotowoltaiczne, mimo zmian okresowych związanych z porami roku, wytwarzają stabilną ilość energii w skali roku.

Ceny pakietów fotowoltaicznych
(prognozowane ceny rynkowe z przetargów)

Pakiet fotowoltaiczny do pozyskiwania energii elektrycznej z energii słonecznej 1,56 kWp z montażem.
Całkowity koszt: ok. 9 000 zł + VAT
Koszt mieszkańca stanowi 40 proc. kosztów kwalifikowanych: ok. 3 600 zł + podatek VAT (od wkładu własnego) w wysokości 8 lub 23 proc. w zależności od miejsca montażu instalacji.

Pakiet fotowoltaiczny do pozyskiwania energii elektrycznej z energii słonecznej 2,04 kWp z montażem.
Całkowity koszt: ok. 11 500 zł + VAT
Koszt mieszkańca stanowi 40 proc. kosztów kwalifikowanych: ok. 4 600 zł + podatek VAT (od wkładu własnego) w wysokości 8 lub 23 proc. w zależności od miejsca montażu instalacji.

Pakiet fotowoltaiczny do pozyskiwania energii elektrycznej z energii słonecznej 3,06 kWp z montażem.
Całkowity koszt: ok. 17 000 zł + VAT
Koszt mieszkańca stanowi 40 proc. kosztów kwalifikowanych: ok. 6 800 zł + podatek VAT (od wkładu własnego) w wysokości 8 lub 23 proc. w zależności od miejsca montażu instalacji.

Pakiet fotowoltaiczny do pozyskiwania energii elektrycznej z energii słonecznej 4,76 kWp z montażem.
Całkowity koszt: ok. 25 000 zł + VAT.
Koszt mieszkańca stanowi 40 proc. kosztów kwalifikowanych: ok. 10 000 + podatek VAT (od wkładu własnego) w wysokości 8 lub 23 proc. w zależności od miejsca montażu instalacji.

Dofinansowanie na pakiety fotowoltaiczne wynosi 60 proc. kosztów kwalifikowanych.

Oprac. na podst. materiałów Instytutu Doradztwa Europejskiego - Innowacja s. c. w Krakowie

Artykuł sponsorowany