Nie masz konta? Zarejestruj się

Przełom Online

Najlepiej zacząć od siebie

02.05.2022 10:00 | 1 komentarz | 1 749 odsłona | Marek Oratowski
Niedawno został uchwalony w Libiążu Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2022-2024. Przed jego opracowaniem powstała ankieta. Wyniki były pomocne przy ocenie sytuacji rodzin, diagnozowaniu problemów oraz określeniu kierunków najpilniejszych działań. Wróciło 121 ankiet wypełnionych w szkołach, OPS-ie, instytucjach kultury.
1
Najlepiej zacząć od siebie
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Ankietowani wskazali, że sytuacja materialno-bytowa w rodzinach w gminie Libiąż jest dobra, rodziny funkcjonują prawidłowo, ale wymagają wsparcia i pomocy w wypełnianiu niektórych swoich funkcji. 
Najciekawsze są jednak problemy w rodzinach w rodzinach wskazane przez respondentów. Aż dwie trzecie z nich stwierdziło, że jest to osłabienie więzi rodzinnych. Dzieci i rodzice często żyją ze sobą, ale obok siebie. Niby w świecie realnym, ale też równolegle w świecie wirtualnym. To bardzo aktualna i smutna konkluzja.

W wielu rodzinach tak to wygląda. Nie ma czasu na komunikację, która odbywa się na zasadzie wydawania  poleceń albo przekazywania zdawkowych informacji. Cierpią na tym głównie dzieci. Ale i rodzice, którym często z dużym trudem przychodzi rozmowa z pociechami zajętymi elektronicznymi gadżetami. Niektóre matki i ojcowie cieszą się, że mają "święty spokój". Może on jednak być bardzo złudny i mieć nieciekawe konsekwencje. 
Ponad połowa ankietowanych wymieniła też jako problem uzależnienia, z jakimi borykają się członkowie rodzin. Uzależnienia rozbijają więzi, a często prowadzą także do łamania prawa przez najbliższych, choćby przez stosowanie przemocy domowej.

Kolejne słabe punkty życia rodzinnego AD 2022, jakie wyszły w ankiecie, to bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, brak wzorców i dziedziczenie negatywnego stylu życia oraz niemożność funkcjonowania w środowisku, objawiająca się izolacją i marginalizacją. Teraz tylko i aż trzeba powoli rozwiązywać te problemy. Jednak nie zrobią tego pracownicy pomocy społecznej, choćby mieli jak najwyższe kompetencje i najlepsze chęci. Potrzebna jest przede wszystkim dobra wola członków rodzin mających problemy. To pierwszy i najważniejszy warunek jakiejkolwiek zmiany.