Nie masz konta? Zarejestruj się

Powiat chrzanowski

4 proc. bezrobotnych to osoby zwolnione z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy

14.01.2022 15:00 | 4 komentarze | 3 550 odsłony | Tadeusz Jachnicki
Na koniec grudnia 2021 r. w ewidencji bezrobotnych Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie figurowało 2838 osób.
4
4 proc. bezrobotnych to osoby zwolnione z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas
To mniej o 116 osób w stosunku do listopada i 473 w porównaniu do grudnia 2020.

Większość bezrobotnych (91%) stanowiły osoby poprzednio pracujące. Zwolnieni z przyczyn zakładu pracy to 4% zarejestrowanych, ale z ogólnej liczby bezrobotnych prawo do zasiłku posiadało jedynie 10%.

Długotrwale bezrobotnych czyli pozostających w ewidencji osób bezrobotnych powyżej 12 miesięcy w okresie ostatnich dwóch lat jest najwięcej - 57,1% ogółu.

Stopa bezrobocia według ostatnich danych GUS w kraju wyniosła 5,4% (spadek o 0,1 pkt. proc. w stosunku do miesiąca poprzedniego), w województwie małopolskim 4,6%, a w powiecie chrzanowskim 7,0% (wzrost o 0,1 pkt. proc. w stosunku do miesiąca poprzedniego).