Nie masz konta? Zarejestruj się

Trzebinia

Konkurs na dyrektora Trzebińskiego Centrum Kultury. Już można się zgłaszać

24.11.2021 19:07 | 5 komentarzy | 5 352 odsłon | Agnieszka Filipowicz
W Trzebini ogłoszono konkurs na stanowisko dyrektora Trzebińskiego Centrum Kultury. Zgłoszenia można słać do magistratu do 8 grudnia 2021 roku.
5
Konkurs na dyrektora Trzebińskiego Centrum Kultury. Już można się zgłaszać
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

21 grudnia kończy się umowa z dotychczasowym dyrektorem TCK Adamem Potockim. Powołano go na tę funkcję 22 grudnia 2014 roku.

Jakie wymogi winien spełniać kandydat do tej funkcji?

  • posiadać obywatelstwo polskie,
  • mieć wykształcenie wyższe (mile widziane wykształcenie w zakresie: kulturoznawstwa, historii, historii sztuki, zarządzania, ekonomii, prawa i administracji),
  • posiadać co najmniej 4-letni staż pracy, w tym co najmniej 2-letni na stanowisku kierowniczym, stanowisku kierowniczym urzędniczym lub samodzielnym (preferowane doświadczenie zawodowe w zarządzaniu instytucjami kultury),
  • przedstawić autorską koncepcję działalności i funkcjonowania TCK, która winna zawierać opis celów działania, koncepcję programową, organizacyjną i finansową działalności TCK,
  • korzystać z pełni praw publicznych,
  • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
  • nie być karany za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe,
  • nie być karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31. ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tj. Dz.U. z 2021, poz. 289),
  • mieć stan zdrowia pozwalający na pełnienie funkcji dyrektora TCK.