Nie masz konta? Zarejestruj się

Przełom Online

06.02.2021 09:00 | 0 komentarzy | 2 251 odsłony | red
Podobnie jak akumulatory, świetlówki, opakowania po żrących chemikaliach czy środkach ochrony roślin, tak baterie i leki są odpadami niebezpiecznymi, dlatego wymagają szczególnego potraktowania.
0
Baterie i leki - odpady szczególnej troski
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas
Czy baterie i leki można wyrzucić do kosza?

Nie, ponieważ zarówno baterie, jak i leki, są to odpady niebezpieczne. Dlatego bezwzględnie należy pamiętać o tym, aby nie wyrzucać ich do któregokolwiek z pojemników na odpady segregowane czy zmieszane.

Warto też zwracać uwagę, czy wyrzucając zabawki lub urządzenia (piloty, telefony, zegarki, itp.) nie zostawiliśmy w środku baterii. Należy ją wyjąć i wyrzucić oddzielnie do specjalnych pojemników lub zawieść do PSZOK-u.

Dlaczego to takie ważne, żeby nie wyrzucać ich do kosza?

Jak już wspomniano, zużyte baterie czy akumulatorki to odpady niebezpieczne, które stanowią szczególne zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt, a także są szkodliwe dla środowiska. Wystarczy jedna mała bateria guzikowa, aby został skażony 1 m3. gleby albo nawet 50 tys. litrów wody! Dla naszego zdrowia szkodliwe są zawarte w nich składniki: ołów, kadm, nikiel, lit. Wyrzucając zatem baterię do kosza, to tak jakbyśmy rozrzucali wokół siebie truciznę!

Równie szkodliwy wpływ na środowisko mają lekarstwa. Wyrzucone do kosza czy toalety (bez względu na swoją postać: tabletki, syropy, maści) nawet przez kilkadziesiąt lat mogą uwalniać związki chemiczne, które będą zatruwać glebę i wody gruntowe.

Co mam zrobić ze zużytymi bateriami?

Najważniejszą zasadą jest wrzucanie ich do specjalnych pojemników, aby nie mieszać ich z innymi odpadami. Baterie można oddać w wielu sklepach, urzędach, instytucjach publicznych oraz w PSZOK-ach. Dzięki temu, że zostaną odpowiednio zebrane, można z tych niebezpiecznych odpadów odzyskać wiele surowców, np. żelazo, glin, miedź, nikiel, kobalt czy kadm.

Gdzie oddać przeterminowane lekarstwa?

Na terenie każdej z gmin należących do Związku Międzygminnego "Gospodarka Komunalna" znajdują się apteki wyposażone w specjalne, oznakowane pojemniki służące do zbierania przeterminowanych leków. Każdy mieszkaniec bez ponoszenia żadnych dodatkowych opłat może w takim miejscu zostawić lekarstwa przeterminowane lub takie, z których już nie korzysta. Zostaną one odebrane przez wyspecjalizowaną firmę i poddane utylizacji.

Szczegółowy wykaz punktów na terenie gmin Chrzanów, Libiąż i Trzebinia, w których można zostawić zużyte baterie i przeterminowane leki, znajduje się na stronie: https://www.zmgk.chrzanow.pl/ w zakładce: PSZOK, leki, baterie.

***

Więcej informacji na: https://www.zmgk.chrzanow.pl i Fb/ZMGKChrzanow

Materiał przygotowany przez Związek Międzygminny "Gospodarka Komunalna" w Chrzanowie