Nie masz konta? Zarejestruj się

Ziemia chrzanowska

Co najmniej 1,5 metra kwadratowego na jednego przedszkolaka

26.08.2020 14:00 | 2 komentarze | 3 061 odsłony | Tadeusz Jachnicki

Główny Inspektor Sanitarny przedstawił nowe wytyczne dla placówek przedszkolnych.

2
Co najmniej 1,5 metra kwadratowego na jednego przedszkolaka
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Brzmią one:
* Grupa dzieci wraz z opiekunem powinna przebywać w wyznaczonej i stałej sali (zalecenia dotyczące spożywania posiłków poniżej).

* Zaleca się, aby do grupy dzieci przyporządkowani byli, w miarę możliwości organizacyjnych, ci sami opiekunowie.

* Powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt* od 3 do 5 dzieci, w miarę możliwości, powinna wynosić co najmniej 15 mkw.; w przypadku liczby dzieci większej niż 5 powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt dzieci ulega zwiększeniu na każde kolejne dziecko o co najmniej 2 mkw., jednakże powierzchnia przypadająca na jedno dziecko nie może być mniejsza niż 1,5 mkw.

* Do przestrzeni tej nie wlicza się pomieszczeń kuchni, zbiorowego żywienia, pomocniczych (ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych, higieniczno-sanitarnych - np. łazienek, ustępów). Nie należy też sumować powierzchni sal dla dzieci i przeliczać łącznej jej powierzchni na limit miejsc.