Nie masz konta? Zarejestruj się

Przełom Online

17.02.2020 17:00 | 1 komentarz | 2 230 odsłony | Tadeusz Jachnicki

Ponad 180 tysięcy osób obsługiwanych przez ZUS w Chrzanowie otrzyma PIT-y z ZUS. Zakład zakończył ich wysyłkę do swoich świadczeniobiorców.

1
Zakończyli wysyłkę PIT
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

W Małopolsce formularze otrzyma ponad 820 tys. osób.
Zakład rozsyła PIT 40A, 11A i 11.

PIT-40A otrzymają emeryci i renciści, którzy przynajmniej w grudniu pobierali świadczenie z ZUS i nadal je otrzymują. Na takiej samej zasadzie rozliczenie trafi także do osób, które korzystały ze świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego czy renty socjalnej.

PIT-11A to z kolei informacja o dochodach dla dwóch grup. Dostaną ją osoby, które pobierały świadczenia z ubezpieczenia chorobowego (np. zasiłek chorobowy lub macierzyński). A także osoby, które pobierały długoterminowe świadczenie (np. emeryturę lub rentę).

PIT-11 natomiast otrzymają osoby, które pobrały w ubiegłym roku świadczenie należne po osobie zmarłej lub alimenty potrącone ze świadczenia wypłacanego przez ZUS.

Dla osób, które nie mają dodatkowych dochodów poza świadczeniem z ZUS, PIT-40A jest gotowym rozliczeniem podatkowym. Jeśli jednak emeryt lub rencista chce skorzystać z ulg lub odliczeń, powinien rozliczyć się z urzędem skarbowym do końca kwietnia.

Każdy emeryt i rencista może również przekazać „1 procent" podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Jeżeli jest to ta sama organizacja co w roku ubiegłym, nie trzeba składać dodatkowych dokumentów. Natomiast podatnik, który chce zmienić odbiorcę „1 procenta", powinien dostarczyć do urzędu skarbowego wypełniony druk PIT-OP.

 

Liczba PIT-ów wysłanych do świadczeniobiorców w poszczególnych oddziałach w Małopolsce:

Liczba wysłanych formularzy PIT

oddział ZUS w Krakowie

345,4 tys.

oddział ZUS w Nowym Sączu

174,3 tys.

oddział ZUS w Chrzanowie

180,3 tys.

oddział ZUS w Tarnowie

120,2 tys.