Nie masz konta? Zarejestruj się

Materiały promocyjne

Panele słoneczne czy kolektory słoneczne, co wybrać?

21.11.2019 14:23 | 0 komentarzy | 1 609 odsłona | red

Materiał promocyjny

W ciągu niespełna godziny Słońce dostarcza Ziemi równowartość energii, którą zużywa się na niej w ciągu całego roku. To jeden z argumentów, dzięki którym wykorzystanie promieni słonecznych do produkcji energii elektrycznej uznaje się za technologię przyszłości. Proces przechwycenia energii słonecznej i przetworzenia jej na użyteczną dla nas formę (ciepło lub prąd) odbywa się za pomocą kolektorów słonecznych lub ogniw fotowoltaicznych.

0
Panele słoneczne czy kolektory słoneczne, co wybrać?
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Panele słoneczne vs. kolektory słoneczne - zasada działania i wyjściowa postać energii

Powyższe urządzenia bardzo często są mylone, choć zasada ich działania jest zupełnie inna. W kolektorach słonecznych promienie słoneczne padające na absorber ulegają konwersji na energię cieplną czynnika (nośnik ciepła), którym najczęściej jest glikol i woda. Z kolei roztwór ten oddaje zasobnikowi ciepło w postaci ciepłej wody.

W przypadku ogniw fotowoltaicznych promienie słoneczne padające na krzemowe panele, dzięki właściwością fizycznym ulegają konwersji na energię elektryczną. Otrzymany w ten sposób prąd może zostać spożytkowany, zarówna na oświetlenie, zasilenie domowych urządzeń czy też przygotowanie ciepłej wody użytkowej.

Panele słoneczne vs. kolektory słoneczne - montaż

Najefektywniejsze jest skierowanie kolektorów i paneli na południe ze względu na największe nasłonecznienie. Dodatkowo promienie słoneczne powinny trafiać na ich powierzchnię pod kątem prostym. Niestety wraz ze zmianą pór roku, kąt padania promieni słonecznych ulega zmianie, w związku z tym zaleca się wybór uniwersalnego kąta nachylenia tj. 45%.

Przy montażu kolektorów słonecznych należy pamiętać aby rury łączące kolektor z zasobnikiem (pomieszczenie kotłowni) były jak najkrótsze i bardzo dobrze zaizolowane. Wobec tego, w związku z koniecznością ograniczania strat ciepła kolektory słoneczne montuje się najczęściej na dachu lub elewacji budynku.

W przypadku paneli fotowoltaicznych istnieje również możliwość zainstalowania ich na gruncie czy też miejscu odległym od domu (np. budynek gospodarczy).

Panele słoneczne vs. kolektory słoneczne - problem nadprodukcji energii

Porównując kolektory z panelami należy również zwrócić uwagę na zjawisko nadprodukcji energii. W przypadku kolektorów słonecznych nadmiaru ciepła nie można magazynować. Nie wykorzystana energia cieplna zostanie utracona.

Z kolei w przypadku paneli słonecznych istnieje możliwość magazynowania niewykorzystanego prądu w zakładzie energetycznym. Dzięki temu, nadwyżki wytworzone latem lub w ciągu słonecznego dnia, można wykorzystać, odbierając energię np. zimą lub nocą, gdy jest ciemno.

Panele słoneczne vs. kolektory słoneczne - koszty instalacji i okres gwarancji

Koszt instalacji solarnej z 2 - 3 kolektorami, zasobnikiem 300 l i całym osprzętem oscyluje w granicach 10 000 - 12 000 zł. Zestaw taki będzie odpowiedni dla 4-osobowej rodziny. Producenci na instalację udzielają od 10 do 25 lat gwarancji (20 - 40 lat działania). Natomiast inwestycja zwraca się po około 10 latach.

Biorąc pod uwagę instalacje fotowoltaiczną, podsumowując wszystkie koszty, cena za 1 kW mocy zainstalowanej waha się w granicach 5 000 - 6 000 zł (typowa moc instalacji: 3 - 5 kW) Trzeba zaznaczyć, że im moc instalacji większa, tym cena jednostkowa jest niższa. Wobec tego koszt instalacji dla 4-osobowej rodziny będzie oscylował w granicach 20 000 – 30 000 zł. Producenci na instalację udzielają do 25 lat gwarancji (40 - 50 lat działania). Natomiast inwestycja zwraca się po około 7 – 8 latach.

Panele słoneczne vs. kolektory słoneczne - podsumowanie

Reasumując fotowoltaika to rozwiązanie przyszłościowe, ponieważ w jej przypadku możliwości wykorzystania wytworzonej energii elektrycznej są wszechstronne (przygotowanie ciepłej wody użytkowej, zasilenie urządzeń domowych, oświetlenie) w przeciwieństwie do kolektorów, których przeznaczeniem jest głównie przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Ponadto przy montażu instalacji fotowoltaicznej obserwuje się mniej ograniczeń (dowolność miejsc ulokowania paneli). Korzystna jest również możliwość magazynowania nadwyżki wytworzonej energii i wykorzystania jej w miesiącach chłodniejszych.  Wprawdzie panele słoneczne są droższe w zakupie, ale porównując obie technologie, można uznać, że panele fotowoltaiczne są bardziej uniwersalne, a co za tym idzie, bardziej opłacalne.

Materiał promocyjny