Nie masz konta? Zarejestruj się

Porady

Jak zwrócić rozklejone buty

10.04.2019 14:17 | 1 komentarz | 1 029 odsłona | red

Wadliwe obuwie to bardzo częsty przykład składania reklamacji przez klientów. Kiedy można liczyć na zwrot pieniędzy, a kiedy na naprawę?

1
Jak zwrócić rozklejone buty
Fot. Jaeyeon Lim z Pixabay
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

- W sytuacji wystąpienia wady konsument może złożyć do sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań: wymiany towaru na nowy, naprawy towaru, obniżenia ceny czy odstąpienia od umowy. Wybór żądania zależy od konsumenta. Sprzedawca odpowiada wobec konsumenta za sprzedany towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania (wyjątek dotyczy nieruchomości, w ich przypadku to okres do 5 lat) - zaznacza Joanna Kasprzyk-Dudek z biura Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Chrzanowie.

Przez rok trwania odpowiedzialności sprzedawcy istnieje domniemanie, że stwierdzona wada lub jej przyczyna istniała już w momencie sprzedaży. Taka sytuacja ułatwia złożenie reklamacji, ponieważ to przedsiębiorca musi udowodnić, że wada powstała z winy konsumenta. W przypadku zauważenia wady w późniejszym terminie, czyli po roku, ale przed końcem drugiego roku (licząc od dnia zakupu), to konsument powinien wykazać, że wada towaru istniała w momencie zakupu, korzystając z pomocy specjalistów, tzn. opinii rzeczoznawców.
- Ważne dla klientów jest to, że sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli konsument w momencie zawarcia umowy wiedział o wadzie, np. towar był sprzedawany po obniżonej cenie z uwagi na usterkę. Wada ta nie będzie podlegała reklamacji, ale towar można zareklamować, jeżeli ujawni się w nim inna usterka, nieznana konsumentowi w momencie zakupu - zaznacza Joanna Kasprzyk-Dudek.
Reklamację można złożyć w dowolnej formie. Najbezpieczniej zrobić to pisemnie.
Należy opisać zauważoną wadę i określić swoje żądania.

Pismo reklamacyjne można przekazać sprzedawcy bezpośrednio (za potwierdzeniem na kopii) lub wysłać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Z chwilą złożenia reklamacji sprzedawca ma 14 dni na jej rozpatrzenie. W przypadku niedotrzymania tego terminu uznaje się, że reklamacja jest zasadna. Sprzedawca nie może po jego upływie odmówić spełnienia żądania konsumenta, nawet jeśli wada powstała z jego winy i np. zalał urządzenie wodą.

Nie ma jednak takiej możliwości, żeby zażądać np. zwrotu pieniędzy lub natychmiastowej wymiany obuwia bez złożenia reklamacji.

Rękojmia to jedna z dwóch możliwych dróg składania reklamacji przez konsumenta (obok gwarancji). Jest to tryb dochodzenia odpowiedzialności od sprzedawcy w związku z ujawnioną wadą towaru (niezgodnością z umową). Dane sprzedawcy znajdują się na paragonie bądź fakturze otrzymanej z towarem. Rękojmia jest uregulowana przepisami prawa, przedsiębiorca nie może nam odmówić przyjęcia reklamacji.
(e)
Przełom nr 14 (1389) 3.4.2019