Nie masz konta? Zarejestruj się

Chrzanów

Własność tak, ale nie za darmo. Gmina udzieli bonifikaty

27.12.2018 21:00 | 10 komentarzy | 9 699 odsłon | Alicja Molenda

Właściciele 2614 mieszkań w 69 budynkach wielorodzinnych oraz 37 domów stojących na gruntach gminy Chrzanów, od 1 stycznia 2019 r., nie będą już ich użytkownikami wieczystymi. Uwłaszczenie będzie jednak kosztować.

 

10
Własność tak, ale nie za darmo. Gmina udzieli bonifikaty
Chrzanów ma system bonifikat dotyczący przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów we własność
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Jak się w miarę tanio uwłaszczyć na gruncie? Możliwości są dwie. Albo jako właściciel mieszkania czy domu stojących na działce gminnej  płacić jak dotychczas za jej użytkowanie przez 20 lat (wtedy to płacenie się definitywnie zakończy), albo, po spełnieniu wszystkich warunków (m.in. niezaleganiu w opłatach wobec gminy), zapłacić jednorazowo sumę należną za 20 lat, korzystając z systemu bonifikat. Dzisiaj uchwaliła go rada miejska.

Średnia opłata roczna za użytkowanie w przypadku mieszkań w Chrzanowie to 19 zł. Najniższa wynosi 12 groszy, najwyższa 420,38 zł. Żeby obliczyć, ile trzeba jednorazowo zapłacić za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność ułamka gruntu od gminy, trzeba znać dokładną stawkę roczną opłaty za użytowanie wieczyste za grunt pod własnym mieszkaniem lub domem, następnie pomnożyć ją przez 20 lat i odjąć obowiązującą w danym roku bonifikatę. Najwyższa bonifikata będzie w roku 2019.

Burmistrz Chrzanowa zaproponował, aby w pierwszym roku po wprowadzeniu nowego prawa (2019 r.) wyniosła 80%, w drugim 60%, a w trzecim  40%. Potem bonifikat nie będzie. Takie rozwiązanie zaakpcetowała dzisiaj większość radnych, (11 głosowało za, 8 było przeciw), zatem nie poszło tak gładko.

Opozycja (PiS i Wspólny Chrzanów) chciała w pierwszym roku bonifikat 94-procentowych uzasadniając wniosek zwiększeniem dostępności jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia, ale jej wniosek upadł.

Zainteresowani przekształceniem prawa użytkowania, za formalności powinni więc się zabrać niebawem, bo od momentu złożenia wniosku do czasu wydania przez gminę zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowanie wieczystego we własność, upłynie pewnie trochę czasu.

Cała ta operacja wynika z zapisów ustawy uwłaszczeniowej uchwalonej niedawno przez sejm. Dotyczy budynków mieszkalnych stojących na gruntach gminy, w których co najmniej połowę stanowią lokale mieszkalne lub inne umożliwiające korzystanie z mieszkalnych. Takie same nieruchomości stojące na gruntach skarbu państwa lub zarządzane przez państwowe agencje, również podlegaja prawu przekształcenia, ale bonifikaty przekształceniowe będą tam niższe.

Gminy ustalając właśnie warunki udzielania bonifikat. Przypomnieć warto, że w Warszawie stanęło na 98 procentowej. W Chrzanowie, jeszcze pod rządami starego prawa, bonifikata za jednorazowy wykup wynosiła 90 proc.

(Więcej na ten temat w najbliższym wydaniu "Przełomu")