Nie masz konta? Zarejestruj się

Chrzanów

Radni: dla dobra Chrzanowa Marek Niechwiej musi odejść

12.11.2015 15:22 | 54 komentarze | 9 561 odsłon | Eliza Jarguz-Banasik

W czwartek szefowie klubów radnych w chrzanowskiej radzie miejskiej oficjalnie rozpoczęli kampanię referendalną. Mają miesiąc, by przekonać ludzi, że w sprawie odwołania urzędującego burmistrza nie chodzi o politykę, ale o dobro Chrzanowa i jego mieszkańców.

54
Radni: dla dobra Chrzanowa Marek Niechwiej musi odejść
Roman Madejski, Krzysztof Zubik i Stanisław Zygadło uważąją, że miesiąc to wystarczająco dużo czasu, by przekonać chrzanowian do udziału w referendum
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

W konferencji wzięli udział przewodniczący RM Krzysztof Zubik (PO), wiceprzewodniczący RM Stanisław Zygadło (Wspólny Chrzanów) oraz radny Roman Madejski (PiS). To dowód na to, że w sprawie odwołania urzędującego burmistrza, wszystkie opcje polityczne w radzie mówią jednym głosem. Radni przyznają, że przez blisko rok bezskutecznie próbowali się porozumieć z Markiem Niechwiejem. Choć publicznie deklarował „współpracę ponad podziałami", jak twierdzą, w rzeczywistości wcale jej nie chciał.

- Przez brak doświadczenia zawodowego oraz brak umiejętności w kierowaniu zasobami ludzkimi Marka Niechwieja, gmina może stracić ponad 100 mln zł. Chodzi o pieniądze unijne, które można byłoby pozyskać na projekty przygotowane jeszcze w poprzedniej kadencji. Burmistrz nie ma determinacji, by działać w tym kierunku. Nic nie robi w kwestii utworzenia, tak ważnej dla Chrzanowa, strefy gospodarczej - wyjaśnia Krzysztof Zubik.

Inicjatorzy referendum wytykają Niechwiejowi brak wizji rozwoju gminy i umiejętności perspektywicznego zarządzania gminnymi finansami. Mówią, że nie współpracuje z radą, innymi podmiotami zaangażowanymi w rozwój Chrzanowa, a nawet władzami województwa. Burmistrz nie realizuje też obietnic przedwyborczych, a jedyne, co robi, to - w ich ocenie - niszczy dotychczasowy dorobek i pozycję Chrzanowa, ośmieszając miasto na całą Polskę.
Przypomnijmy, że prokuratura oskarżyła Niechwieja o kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości. Usłyszał też zarzuty za podanie nieprawdy w oświadczeniu majątkowym.

- Apelujemy do mieszkańców, by 13 grudnia wzięli udział w referendum i odwołali pana Marka Niechwieja ze stanowiska burmistrza, by gmina Chrzanów mogła znów się rozwijać, a nie utknąć w miejscu na najbliższe 3 lata - mówią zgodnie Zubik, Madejski i Zygadło.

Wkrótce na osiedlach i w sołectwach mają pojawić się plakaty i ulotki zachęcające do udziału w referendum. Uruchomiona zostanie też strona internetowa, a informacje będą na bieżąco zamieszczane na Facebooku.

- Będziemy się starali dotrzeć do każdego mieszkańca z rzetelną informacją. Dziś burmistrz przypisuje sobie publicznie wiele rzeczy, za którymi tak naprawdę stoją radni. Trzeba to ludziom wyjaśnić - podkreśla radny Roman Madejski.

 

***
Poniżej treść całego oświadczenia inicjatorów referendum w sprawie odwołania burmistrza Niechwieja:

Szanowni Państwo, mieszkańcy gminy Chrzanów
Radni Rady Miejskiej w dniu 10 września 2015 r. jednogłośnie podjęli uchwałę o referendum w sprawie odwołania z funkcji Burmistrza Miasta Chrzanowa Pana Marka Niechwieja. Decyzją Komisarza Wyborczego referendum odbędzie się w niedzielę 13 grudnia 2015 roku.

Trwające blisko rok próby podjęcia konstruktywnej współpracy z Burmistrzem, niestety zakończyły się niepowodzeniem. Jesteśmy przekonani, że dalsze pełnienie funkcji Burmistrza przez Pana Marka Niechwieja nie tylko nie służy dobru Naszej Gminy, ale wręcz jej szkodzi.
Zadajecie sobie Państwo pytanie, co skłoniło radnych do podjęcia takiej uchwały?

Odpowiedź jest prosta - Chrzanów i jego mieszkańcy!

Przez brak doświadczenia zawodowego oraz brak umiejętności w kierowaniu zasobami ludzkimi Marka Niechwieja, Nasza Gmina może stracić ponad 100 mln zł.
Ponadto Pan doktor nauk humanistycznych Marek Niechwiej:
- Nie posiada wizji rozwoju gminy
-Nie posiada umiejętności perspektywicznego i długofalowego zarządzania finansami gminy
- Nie interesują go środki unijne a tym samym inwestycje realizowane dzięki tym środkom
- Nie współpracuje z władzami województwa w ważnych dla gminy sprawach
- Niszczy dotychczasowy dorobek i pozycję Chrzanowa, ośmieszając go w skali całego kraju
- Nie interesują go możliwości tworzenia nowych miejsc pracy
- Nie jest zainteresowany tworzeniem deklarowanej przez siebie strefy gospodarczej
- Nie potrafi współpracować z Radą i innymi podmiotami zaangażowanymi w rozwój naszej gminy
- Nie jest w stanie godnie i na poziomie reprezentować nas mieszkańców

Burmistrz Marek Niechwiej znakomicie natomiast potrafi:
- unikać odpowiedzi na pytania
- udawać, że wie o czym mówi
- układać słowa w filozoficzne sentencje
- unikać przyjmowania odpowiedzialności za podjęte działania
- unikać podejmowania decyzji
- nadużywać zaufania mieszkańców w tym osób niepełnosprawnych

W kampanii wyborczej Pan Marek Niechwiej głosił hasło „zagłosuj za zmianą". Trzonem swojego programu uczynił: Gospodarkę, Pracę, Rodzinę i Przyjazny Urząd. Informował, że głos na niego to głos na „współpracę ponad podziałami". Tymczasem w działaniu postępował dokładnie odwrotnie, nie próbując nawet zrealizować choćby jednego ze swoich celów. Podczas rządów Marka Niechwieja zmiana jest wyraźna. Zmiana, która dziś prowadzi do utraty szans na pozyskanie milionów, niewykorzystania możliwości rozwoju Naszej Gminy oraz tego, że Chrzanów stał się królikiem doświadczalnym w rękach niekompetentnego Burmistrza. Niestety okazało się, że Marek Niechwiej jest tylko beztroskim „morsem" w spodenkach oraz „królem" szos, dla którego prawa nie powinno mieć zastosowania, ponieważ inaczej stanie się częścią teorii spiskowej.
Przypominamy, iż na Panu Marku Niechwieju ciążą prokuratorskie zarzuty związane z fałszowaniem oświadczeń majątkowych oraz, że jest oskarżonym w procesie karnym przed Sądem za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu, ucieczką przed patrolem policji i spowodowanie kolizji drogowej, co może nawet doprowadzić do kary więzienia.
Decyzje burmistrza są decyzjami na krótką chwilę według hasła - żyjemy z dnia na dzień, bez żadnego planu na przyszłość.
Rozwój Chrzanowa można osiągnąć tylko przez wspólne działanie o czym wie każdy samorządowiec, a nie dostrzega tego Pan Marek Niechwiej.
Stwierdzamy, że pełniąc funkcję burmistrza, aż nadto wykazał swój brak kompetencji i umiejętności w zakresie zarządzania powierzonym mu majątkiem, złą komunikację z organami gminy, jej jednostkami organizacyjnymi oraz mieszkańcami.

Dla dobra Chrzanowa czas z tym skończyć!
Apelujemy do Państwa, abyście 13 grudnia wzięli udział w referendum i odwołali Pana Marka Niechwieja ze stanowiska Burmistrza, by gmina Chrzanów mogła znów się rozwijać, a nie utknąć na najbliższe 3 lata w miejscu.