Nie masz konta? Zarejestruj się

Przetargi

BURMISTRZ CHRZANOWA ZAWIADAMIA

10.04.2013 16:17 | 0 komentarzy | 2 450 odsłony | red
BURMISTRZ CHRZANOWA ZAWIADAMIA o wyłożeniu do publicznego wglądu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

BURMISTRZ CHRZANOWA ZAWIADAMIA o wyłożeniu do publicznego wglądu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

ZAWIADOMIENIE
Burmistrz Miasta Chrzanowa zawiadamia, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chrzanowie, Aleja Henryka 20, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu www.chrzanow.pl (gospodarowanie mieniem - zbycie nieruchomości) w dniach od 10 kwietnia 2013 r. do 2 maja 2013 r. wykłada się do publicznego wglądu wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Wykazy dotyczą:
1. niezabudowanej nieruchomości, obejmującej działkę oznaczoną w jednostce ewidencyjnej Chrzanów-miasto, obręb Chrzanów nr 3527/1
o pow.0,0541 ha, położonej przy ul. Aleja Henryka w Chrzanowie,
2. lokalu mieszkalnego nr 14 w budynku nr 2 przy ul. Popiełuszki w Chrzanowie.