Nie masz konta? Zarejestruj się

Eko Przełom

Związek śmieciowy rozszerza system odbioru odpadów na przedsiębiorców i instytucje

16.04.2013 17:54 | 0 komentarzy | 5 193 odsłon | red
CHRZANÓW, TRZEBINIA, LIBIĄŻ. Na dwa miesiące przed uruchomieniem nowego systemu odbioru odpadów komunalnych, chrzanowski związek śmieciowy zmienia strategiczne decyzje. Systemem obejmie nie tylko budynki jedno- i wielorodzinne, ale też sklepy, restauracje, biura, siedziby firm, szkoły, placówki służby zdrowia, ogródki działkowe, domy kultury, ośrodki rekreacyjne, czyli tzw. nieruchomości niezamieszkałe.
0
Związek śmieciowy rozszerza system odbioru odpadów na przedsiębiorców i instytucje
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

CHRZANÓW, TRZEBINIA, LIBIĄŻ. Na dwa miesiące przed uruchomieniem nowego systemu odbioru odpadów komunalnych, chrzanowski związek śmieciowy zmienia strategiczne decyzje. Systemem obejmie nie tylko budynki jedno- i wielorodzinne, ale też sklepy, restauracje, biura, siedziby firm, szkoły, placówki służby zdrowia, ogródki działkowe, domy kultury, ośrodki rekreacyjne, czyli tzw. nieruchomości niezamieszkałe.

W środę Związek Międzygminny Gospodarka Komunalna podejmie cztery nowe uchwały dotyczące odbioru śmieci. Pierwsza rozszerza system o nieruchomości niezamieszkałe, druga dotyczy stawek opłat dla tych nieruchomości. Dwie kolejne uchylają postanowienia z marca dotyczące naliczania i terminów opłat oraz sposobu i zakresu świadczenia usług w kwestii odbierania odpadów dotyczące wszystkich.

Inni to już mają
Model gospodarowania odpadami polegający na objęciu systemem odbioru śmieci od mieszkańców i przedsiębiorców tudzież instytucji wdrażają od początku gminy sąsiednie: Krzeszowice, Jaworzno, Babice, Alwernia. Tylko w Chełmku na wniosek przedsiębiorców system nie obejmie nieruchomości niezamieszkałych.

Chrzanowski związek śmieciowy długo stał na stanowisku, że na początku rewolucji śmieciowej zajmie się tylko odpadami komunalnymi produkowanymi przez mieszkańców budynków jedno- i wielorodzinnych (nieruchomości zamieszkałych). Okazało się jednak, że to połowiczne rozwiązanie jest trudne do zrealizowania. Na zmianę decyzji strategicznej najbardziej naciskał Chrzanów, gdzie jest najwięcej nieruchomości „mieszanych”, czyli zamieszkałych i mieszczących lokale użytkowe. Gdyby system ich nie objął, lokale użytkowe musiałyby posiadać odrębne pojemniki na śmieci. Obecnie korzystają z tych samych, co mieszkańcy.
- Naszym celem jest uszczelnienie i ujednolicenie systemu oraz objęcie nim całego strumienia odpadów komunalnych, nie tylko tych pochodzących z mieszkań, ale również z nieruchomości zajętych pod działalność gospodarczą. Problem nieruchomości „mieszanych” sygnalizowali ich zarządcy i te uwagi uwzględniliśmy - uzasadnia nowe podejście do tematu burmistrz Ryszard Kosowski.

Niespodzianki
Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, podobnie jak mieszkańcy budynków jednorodzinnych i bloków, zobowiązani będą do złożenia deklaracji dotyczących segregowania śmieci.
Absolutnie nowym uregulowaniem będzie to, że pojemniki na odpady komunalne wszystkim ich „producentom” zapewnić ma związek w ramach ustalonych opłat. I to jest istotna zmiana, ponieważ poprzednia uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie zbierania odpadów obarczała takim obowiązkiem właścicieli nieruchomości.
Spóźniona decyzja związku ma mocne i słabe strony. Problemem jest fakt, że większość przedsiębiorców została pozbawiona możliwości terminowego wypowiedzenia umów z firmami obecnie odbierającymi od nich odpady komunalne. Okres wypowiedzenia wynosi zwykle trzy miesiące, a nowy system wchodzi w życie
1 lipca. Znaczące zróżnicowanie stawek opłat wymusi też na nich konieczność wprowadzenia segregacji odpadów komunalnych. Do tego się trzeba przygotować. Pozytywem jest fakt, że rachunki za odbiór śmieci mogą być niższe niż do tej pory.
(AM)

Ile zapłacą za odbiór śmieci komunalnych właściciele nieruchomości niezamieszkałych?
- za odpady niesegregowane:
36 zł za pojemnik 110-120 l
56 zł za pojemnik 240 l
180 zł za pojemnik 1100 l
w przypadku korzystania z pojemników większych, opłata wyniesie 80 zł za 1m3 odpadów
- za odpady segregowane
15 zł za pojemnik 110-120 l
27 zł za pojemnik 240 l
135 zł za pojemnik 1100 l
w przypadku korzystania z większych pojemników opłata wyniesie
60 zł za 1 m3
5 zł za worek na odpady zbierane selektywnie

Jak często będą odbierane śmieci z nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne?
- odpady zmieszane (niesegregowane) - raz w tygodniu- odpady segregowane w workach lub pojemnikach w kolorze niebieskim, zielonym i żółtym - raz w miesiącu
- odpady zielone z pielęgnacji ogrodów i terenów zielonych - raz w miesiącu w okresie wiosna-jesień
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble, odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony - dwa razy w roku podczas zorganizowanych zbiórek
Obszerny informator śmieciowy uwzględniający stare i nowe regulacje MZGK w Chrzanowie oraz regulacje w pozostałych gminach ziemi chrzanowskiej w kwestii gospodarowania odpadami komunalnymi znajdziecie w kolejnym wydaniu „Przełomu”.

Przełom nr 16 (1087) 17.04.2013