Nie masz konta? Zarejestruj się

Eko Przełom

Kiedy i komu trzeba zapłacić za śmieci

19.06.2013 14:03 | 0 komentarzy | 9 257 odsłon | red
Po 1 lipca opłaty za odbiór śmieci z naszych domów i firm trzeba będzie przekazywać na konto organizatora zbiórki, czyli gminy lub związku międzygminnego. Z jaką częstotliwością i w jakim terminie opłata powinna być wniesiona?
0
Kiedy i komu trzeba zapłacić za śmieci
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Po 1 lipca opłaty za odbiór śmieci z naszych domów i firm trzeba będzie przekazywać na konto organizatora zbiórki, czyli gminy lub związku międzygminnego. Z jaką częstotliwością i w jakim terminie opłata powinna być wniesiona?

Do tej pory za śmieci rozliczaliśmy się z firmami, które odbierały je z naszych nieruchomości na podstawie umów i wystawianych faktur. Teraz partnerem do rozliczeń będą gminy (związek międzygminny). To one ustaliły terminy i częstotliwość wnoszenia opłat na ich konto. W każdej z nich system jest nieco inny.

Chrzanów, Trzebinia, Libiąż
W przypadku Chrzanowa, Libiąża i Trzebini mieszkańcy i przedsiębiorcy płacą należność na rachunek Związku Międzygminnego Gospodarka Komunalna z siedzibą w Chrzanowie. Mieszkańcy płacą od osoby, a firmy i właściciele innych nieruchomości niezamieszkałych od pojemnika (ceny zależą od jego objętości i sposobu gromadzenia odpadów).
Jedni i drudzy powinni płacić bez wezwania do 20. dnia każdego miesiąca, a więc w trybie miesięcznym.
Po weryfikacji danych zawartych w deklaracji śmieciowej, związek powinien każdemu dostarczyć numer konta, na jakie należy przelewać lub wpłacać stosowną sumę wynikającą z deklaracji. Powinna być wolna od dodatkowych opłat.
Termin pierwszej zapłaty mija 20 lipca br.
Należność można też regulować kwartalnie, z góry, do 20. dnia miesiąca, będącego pierwszym miesiącem kwartału.

Chełmek
W tej gminie opłaty za śmieci mają być wnoszone co dwa miesiące. Pierwsza, za okres od 1 lipca 2013 do 31 sierpnia 2013, ma wpłynąć na konto gminy do 30 lipca br. Za wrzesień i październik wpłacić trzeba do 30 września, za listopad i grudzień do 30 listopada i tak dalej.
Na razie system chełmecki obejmuje tylko mieszkańców. Przedsiębiorców i pozostałych nieruchomości niezamieszkałych nie. Te rozliczają się na dotychczasowych zasadach w firmami, z którymi zawarły umowy.

Alwernia
W Alwerni mieszkańcy będą płacić za śmieci co kwartał. Wyznaczono terminy czterech wpłat ratalnych: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada. Zatem pierwszy termin po wprowadzeniu nowego prawa śmieciowego w życie dla mieszkańców gminy Alwernia minie dopiero 15 września br. W tej gminie, podobnie jak w Chełmku, system nie obejmuje nieruchomości niezamieszkałych.

Babice
W gminie Babice także obowiązywać ma kwartalny system opłat, ale inne są terminy ich uiszczania. I tak, za I kwartał należy zapłacić do 31 stycznia, za II do 30 kwietnia, za III do 31 lipca, za IV do 31 października. Zatem pierwsza wpłata czeka mieszkańców i przedsiębiorców objętych systemem do 31 lipca br.

Krzeszowice
Opłaty w gminie Krzeszowice od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych powinny być dokonywane co kwartał. Za I kwartał do 20 marca, za II kwartał do 20 czerwca, za II kwartał do 20 września, za IV kwartał do 20 grudnia. Termin wniesienia pierwszej opłaty upływa 20 września i obejmuje okres od 1 lipca 2013 r. do 30 września 2013 r.
(oprac. AM)

Przełom nr 24 (1095) 19.06.2013