Nie masz konta? Zarejestruj się

Porady

Obdaruj ich 1 procentem

23.04.2009 12:58 | 1 komentarz | 3 206 odsłony | red
Wystarczy wskazać konkretną organizację pożytku publicznego i wpisać jej numer KRS w odpowiednią rubrykę zeznania podatkowego. Dzięki temu 1 proc. naszych podatków zasili jej konto.
1
Obdaruj ich 1 procentem
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Wystarczy wskazać konkretną organizację pożytku publicznego i wpisać jej numer KRS w odpowiednią rubrykę zeznania podatkowego. Dzięki temu 1 proc. naszych podatków zasili jej konto.

Urząd Skarbowy w lipcu i sierpniu przekaże im rozliczone kwoty. Koszty przelewu potrąci jednak z naszego 1 procenta. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeśli spóźnimy się ze składaniem zeznań (do 30 kwietnia, a ryczałtowcy do 1 lutego), wskazana OPP nie otrzyma przekazanego jej 1 proc.

Tegoroczną nowością jest możliwość złożenia korekty zeznania (do 30 czerwca, a ryczałtowcy do 2 kwietnia). Jeśli w korekcie wskażemy konkretną organizację, kwota 1 proc. zostanie jej przekazana.
Rubryki tegorocznych PIT-ów są tak przygotowane, że uwzględniają nawet możliwość wpisania celu, na jaki trafić mają pieniądze - na przykład na leczenie konkretnej osoby, sprzęt itp.
Bardzo ważne jest wpisanie dokładnej i pełnej nazwy wybranej OPP oraz jej numeru KRS.
Status organizacji pożytku publicznego otrzymują instytucje niosące pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, prowadzące działalność charytatywną, pomagające chronić i promować zdrowie, prowadzące działania na rzecz osób niepełnosprawnych, wspierające rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Organizacje takie muszą również spełnić wymagania dotyczące jawności i standardów swojego działania.

Zgodnie z przepisami tylko te organizacje pożytku publicznego, które w terminie do końca stycznia 2009 r. zgłosiły numer rachunku bankowego do odpowiedniego urzędu skarbowego, mogą liczyć na pieniądze pochodzące z 1 proc. W powiecie chrzanowskim nie zgłosiły go dwie OPP (Sportowe Towarzystwo Miłośników Przyrody „Regulka” w Regulicach oraz Obywatelskie Stowarzyszenie Demokracji Lokalnej z Trzebini).

Organizacje Pożytku Publicznego w powiecie chrzanowskim oraz gminach Krzeszowice i Chełmek, które do końca stycznia 2009 r. zgłosiły numer rachunku bankowego do odpowiedniego urzędu skarbowego (według wykazu na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl )

Chrzanów:
Regionalne Stowarzyszenie Diabetyków, KRS: 0000049577
Fundacja na Rzecz Szpitala Powiatowego w Chrzanowie, KRS: 0000050742
Galicyjski Klub Górski, KRS: 0000017483
Stowarzyszenie Unia Kultur, KRS: 0000220521
Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy przy Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym, KRS: 0000316716
Towarzystwo Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Płazie, KRS: 0000163390

Trzebinia:
Fundacja „Energetyk”, KRS: 0000006767
Trzebiński Ruch Społeczny „Niezależność” w Młoszowej, KRS: 0000012790
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Muminki”, KRS: 0000083933
Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum nr 3 w Trzebini „Bona Fide”, KRS: 0000107880
Fundacja Dobry Start, KRS: 0000159404

Libiąż:
Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów „Przyjaźń” w Żarkach, KRS: 0000037080

Alwernia:
Stowarzyszenie Przyjaciół Regulic i Nieporazu w Regulicach, KRS: 0000113001
Stowarzyszenie Sympatyków i Przyjaciół Kwaczały w Kwaczale, KRS: 0000143475

Babice:
Fundacja Veribus Unitis - Połączonymi Siłami, KRS: 0000164462
Stowarzyszenie Sympatyków Grojca, KRS: 0000172269
Stowarzyszenie Ziemi Lipowieckiej w Wygiełzowie, KRS: 0000007632
Krzeszowice:
Stowarzyszenie „Otwórzmy Przed Nimi Życie”, KRS: 0000049063
Interwencyjny Zespół Pomocy Międzyludzkiej, KRS: 0000088123
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Woli Filipowskiej, KRS: 0000124261
Ochotnicza Straż Pożarna w Krzeszowicach, KRS: 0000132381
Gminny Klub Sportowy „Świt” w Krzeszowicach, KRS: 0000217432

Chełmek:
Bobreckie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Spichlerz” w Bobrku, KRS: 0000233215
Organizacje o zasięgu ogólnopolskim z oddziałami w powiecie chrzanowskim:
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska, Hufiec w Chrzanowie, KRS 0000273051
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Szczep „Cisowy Dworek” w Chrzanowie, KRS 0000057720
Fundacja im. Brata Alberta, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Chrzanowie, Trzebini, Libiążu, Świetlica Terapeutyczna w Chrzanowie, w Libiążu i w Trzebini, KRS 0000028246
Polskie Towarzystwo Tatrzańskie, oddział PTT w Chrzanowie, KRS 0000115547
Caritas Archidiecezji Krakowskiej, Świetlica środowiskowa w Tenczynku, Krzeszowicach, Środowiskowy Dom Samopomocy w Woli Filipowskiej, KRS: 0000207658
Pełna lista organizacji pożytku publicznego (OPP) dostępna jest na stronie: opp.ms.gov.pl E

Przełom nr 9 (877) 4.03.2009