Nie masz konta? Zarejestruj się

Porady

Za brak ciepła i prądu

24.02.2010 13:58 | 0 komentarzy | 6 611 odsłon | red
Każdy może liczyć na bonifikatę, jeśli w jego domu lub mieszkaniu nie było prądu czy ogrzewania dłużej niż 24 godziny. Zgodnie z prawem, dostarczanie energii elektrycznej lub cieplnej odbywa się na podstawie umowy sprzedaży.
0
Za brak ciepła i prądu
Chrzanowski PEC nie przekroczył 24 godzin, naprawiając ostatnią awarię sieci w Chrzanowie
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Każdy może liczyć na bonifikatę, jeśli w jego domu lub mieszkaniu nie było prądu czy ogrzewania dłużej niż 24 godziny. Zgodnie z prawem, dostarczanie energii elektrycznej lub cieplnej odbywa się na podstawie umowy sprzedaży.

Przedsiębiorstwa cieplne czy energetyczne są zobowiązane do dbania o urządzenia, instalacje i sieci umożliwiające dostarczanie mediów w sposób niezawodny.

Umowa gwarantuje bonifikatę
Dostarczanie ciepła i prądu odbywa się na podstawie umowy sprzedaży. Musi ona określać m.in. ilość energii, wysokość bonifikaty za niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi odbiorców i odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy. Dokument ma charakter cywilnoprawny. Na jego podstawie przedsiębiorstwo energetyczne lub cieplne zobowiązane jest dostarczać energię odbiorcom, a ci muszą za nią płacić.

- Jeśli nie spełniamy warunków tej umowy, odbiorca może wystąpić do nas o bonifikatę. To nie jest odszkodowanie, bo ono wypłacane jest w przypadku, gdy powstałaby szkoda materialna wyrządzona sytuacją, w której mieliśmy awarię - mówi Jacek Boroń, prezes Przedsiębiorstwa Energii Cieplnej w Chrzanowie.

 - Jeśli odbiorca nie ma ogrzewania dłużej niż 24 godziny, to należy mu się bonifikata. Na razie nie mieliśmy takiej sytuacji - dodaje. W przypadku odmowy przyznania bonifikaty odbiorca może wystąpić do sądu.

Kiedy należy się odszkodowanie?
Jak wyjaśnia Agnieszka Tobolska z biura prawnego Nivis w Chrzanowie, w przypadku niewywiązania się przez przedsiębiorstwo energetyczne lub cieplne z obowiązku ciągłego i niezawodnego dostarczania energii i wyrządzenia tym samym odbiorcy szkody, np. poprzez rozmrożenie produktów spożywczych, uszkodzenia sprzętu RTV lub AGD, odbiorca może wówczas dochodzić od dostawcy energii odszkodowania.

- Przedsiębiorstwo, zgodnie z artykułem 435 kodeksu cywilnego, ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za szkody wyrządzone przez ruch przedsiębiorstwa lub zakładu w osobie lub mieniu - tłumaczy Tobolska.

Odszkodowanie może zostać niewypłacone, jeśli przedsiębiorstwo udowodni, że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej. Właściwą drogą do dochodzenia odszkodowania jest postępowanie sądowe.

Przerwa w dostarczaniu energii elektrycznej lub cieplnej może być planowana, wynikająca z potrzeby modernizacji lub naprawy sieci. Rozróżnia się też przerwy nieplanowane, spowodowane awarią.

- Czas jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie może przekroczyć w przypadku przerwy planowanej - 16 godzin, a przerwy nieplanowanej - 24 godziny.
przerwa w ciągu roku nie może przekroczyć w przypadku przerw planowanych - 35 godzin, a przerw nieplanowanych - 48 godzin.

Jeżeli przerwa w dostawie energii będzie dłuższa od wyżej wymienionych, za każdą niedostarczoną jednostkę energii elektrycznej odbiorcy końcowemu przysługuje bonifikata w wysokości pięciokrotności ceny energii elektrycznej, za okres, w którym wystąpiła przerwa w dostarczaniu tej energii. Bonifikaty przysługują na wniosek odbiorcy, który przedsiębiorstwo energetyczne zobowiązane jest rozpatrzyć w terminie 30 dni od dnia jego złożenia.

- Jeżeli rozpoczęcie lub zakończenie dostarczania ciepła w celu ogrzewania nastąpiło z opóźnieniem w stosunku do ustalonych standardów jakościowych obsługi odbiorców, bonifikata stanowi 1/30 miesięcznej opłaty za zamówioną moc cieplną dla obiektów, w których nastąpiło opóźnienie - za każdą rozpoczętą dobę opóźnienia.

Jeżeli planowa przerwa w dostarczaniu ciepła w okresie letnim była dłuższa od ustalonych standardów jakościowych obsługi odbiorców, bonifikata stanowi 1/30 miesięcznej opłaty za zamówioną moc cieplną dla obiektów, w których nastąpiło przedłużenie przerwy w dostarczaniu ciepła - za każdą rozpoczętą dobę przedłużenia tej przerwy.
Mateusz Kamiński

Przełom nr 7 (926) 17.02.2010