Nie masz konta? Zarejestruj się

Porady

Księga wieczysta - na co zwrócić uwagę. Opis i analiza dokumentu

11.08.2010 13:48 | 0 komentarzy | 12 136 odsłon | red
Odpis z księgi wieczystej jest jednym z podstawowych dokumentów przy transakcjach dotyczących nieruchomości. Żaden notariusz nie przeprowadzi transakcji przeniesienia własności nieruchomości bez tego dokumentu (wyjątkiem są oczywiście nieruchomości, dla których księga nie została założona).
0
Księga wieczysta - na co zwrócić uwagę. Opis i analiza dokumentu
Łukasz Mróz. Fot. łukasz Dulowski
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

WŁASNY KĄT
Odpis z księgi wieczystej jest jednym z podstawowych dokumentów przy transakcjach dotyczących nieruchomości. Żaden notariusz nie przeprowadzi transakcji przeniesienia własności nieruchomości bez tego dokumentu (wyjątkiem są oczywiście nieruchomości, dla których księga nie została założona).

Podstawową zasadą jest tzw. rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych. W sytuacjach, w których istnieją rozbieżności między stanem prawnym zapisanym w księdze a rzeczywistym, treść księgi wieczystej rozstrzyga na korzyść nabywającego własność lub inne prawo rzeczowe od osoby wpisanej do księgi. Jawność ksiąg wieczystych oznacza, że każdy przed zawarciem umowy może i powinien zapoznać się z ich treścią.

Czytając KW zwróćmy uwagę, że składa się z czterech działów. W pierwszym z nich zapoznamy się z informacjami na temat oznaczenia geodezyjnego nieruchomości, numeru działki, opisu budynku (jeżeli jest) oraz sposobu użytkowania. W dziale drugim znajdziemy wpisy dotyczące własności i użytkowania wieczystego. W prosty sposób możemy zweryfikować czy mamy do czynienia z właścicielem nieruchomości ujawnionym w księdze.

W dziale trzecim ujawnione są (jeżeli oczywiście w przypadku danej nieruchomości obciążenia takie występują) ciężary i ograniczenia dotyczące nieruchomości. Wśród nich wymienić można: ograniczone prawa rzeczowe (służebności osobiste i gruntowe obciążające daną nieruchomość, użytkowanie), prawa i roszczenia osobiste (np. prawo pierwokupu i odkupu).

Ostatni dział (czwarty) przeznaczony jest na wpisy dotyczące hipotek. Polega on na tym, że wierzyciel może dochodzić zaspokojenia swoich roszczeń z nieruchomości bez względu na to, czyją stała się ona własnością, i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości. W przypadku kiedy kredyt nie będzie spłacony, nieruchomość może zostać sprzedana w toku postępowania egzekucyjnego, tak aby zaspokoić roszczenia banku. Przed nabyciem takiej nieruchomości należy upewnić się, że hipoteka została wykreślona. Ale może zdarzyć się również tak, że bank wystawi zezwolenie na wyłączenie nabywanej przez nas nieruchomości spod obciążenia hipotecznego, należy wówczas upewnić się u notariusza, czy zaświadczenie jest prawidłowe.

Pamiętajmy o dokładnym sprawdzeniu księgi wieczystej, w przypadku wpisów (szczególnie w dziale 3 i 4). Jeśli wydają się nam niezrozumiałe, skorzystajmy z porady, np prawnika.

Przełom nr 31 (950) 4.08.2010