Nie masz konta? Zarejestruj się

Trzebinia

Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini członkiem Rady ds. Kompetencji Sektora IT

09.01.2017 13:41 | 0 komentarzy | 1 334 odsłona | Małgorzata Klimczak

15 grudnia 2016 r. w siedzibie Polskiego Towarzystwa Informatycznego w Warszawie odbyło się pierwsze, inauguracyjne posiedzenie Rady ds. Kompetencji Sektora IT.

0
Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini członkiem Rady ds. Kompetencji Sektora IT
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

W trakcie posiedzenia wręczono nominacje członkom Rady Sektorowej, przedstawiono organizację i plany pracy Rady, uchwalono regulaminy działania oraz posiedzeń Rady i zaproponowano tematykę i zakres komitetów Rady, wybrano przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady.

Do członkostwa w Radzie została powołana nasza szkoła reprezentowana przez pana dyrektora Marka Łazickiego.

Utworzenie i prowadzenie Rady ds. Kompetencji Sektora IT jest zgodne z celami sformułowanymi w statucie PTI: popieraniem doskonalenia kwalifikacji członków stowarzyszenia oraz całego środowiska informatyków, dbałością o wysoki poziom zawodowy informatyków oraz o poziom powszechnej edukacji informatycznej w kraju. Opisanymi w statucie środkami osiągania tych celów jest m.in. prowadzenie działalności szkoleniowej, a także analizowanie i opiniowanie dokumentów dotyczących edukacji informatycznej oraz współdziałanie w ich tworzeniu.
Zadania Sektorowej Rady ds. Kompetencji IT to m.in:
1) rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji i jej dostosowania do potrzeb rynku pracy w sektorze IT,
2) współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych działających w zakresie zintegrowania edukacji i pracodawców,
3) określanie obszarów badawczych odnoszących się do kompetencji w sektorze IT oraz zlecanie ww. badań,
4) identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji,
5) przekazywanie informacji nt. zapotrzebowania na kompetencje IT do instytucji edukacyjnych, instytucji rynku pracy, w tym agencji zatrudnienia oraz powiatowych urzędów pracy,
6) przekazywanie informacji nt. specyficznych potrzeb sektora IT w obszarze kompetencji do partnerów społecznych dokonujących identyfikacji potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw w danym sektorze.